Page 61 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 61

61
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 13056, Compania: INTERSAT SRL, CUI: 4785178,
       Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Adresa: CONSTAN A, Str. Ion Ra iu nr. 33, Tel.:
       municatii prin retele cu cablu;    0241/480000, 0722459706,
                          Cifra de afaceri 2020 (Euro): 1429625,
       130. TELEKOM INFO, TELEKOM SPORT 1,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 221787,
       TELEKOM SPORT 2 / TELEKOM SPORT 2 HD, Angaja i la 31 decembrie 2020: 27,
       TELEKOM SPORT 3, TELEKOM SPORT 4    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
       Compania: TELEKOM ROMANIA COMMUNI-   municatii prin retele cu cablu;
       CATIONS SA, CUI: 427320,
       Adresa: BUCUREȘTI, P- a Presei Libere nr. 3-5, 135. PRIMA TEXT
       Clădirea City Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord, Compania: PRIMA PRESS SRL, CUI: 12212848,
       sect. 1, Tel.: 0214005527, 0761117074, Adresa: ODORHEIU SECUIESC, Str. Victoriei nr.
       0769080210,              12, Tel.: 0266/218112, 0722523901,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 605077343, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 1287447,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 3077870, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 14213,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 3399,  Angaja i la 31 decembrie 2020: 189,
       Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Obiect principal activitate: 5813 Activitati de editare
       municatii prin retele cu cablu;    a ziarelor;
       131. TOP SHOP TV            136. HCC
       Compania: STUDIO MODERNA SA, CUI:   Compania: ELECTROSIM SRL, CUI: 1762960,
       15065733,               Adresa: SÂNTIMBRU, Com. SÂNTIMBRU, Str.
       Adresa: BUCUREȘTI, Spl. Independen ei nr. 319L, Gării nr. 5, Tel.: 0258810142, 0788333287,
       Clădirea Paris, corp A1, parter, sector 6, Tel.: 0744604507,
       021/4075050, 0733460265,        Cifra de afaceri 2020 (Euro): 1085607,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 44086162, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 37219,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 492471, Angaja i la 31 decembrie 2020: 32,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 612,  Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
       Obiect principal activitate: 4791 Comert cu amanun- municatii prin retele cu cablu;
       tul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
       Internet;               137. SOVIDEK HD
                          Compania: DIGI COMMUNICATION SRL, CUI:
       132. NEXTGEN INFO BOCȘA, NEXTGEN INFO 9279031,
       GIURGIU, NEXTGEN INFO MANGALIA,    Adresa: SOVATA, Str. Petofi Sandor, bl. H, sc. 2,
       NEXTGEN INFO ZALĂU           ap. 3, Tel.: 744,797,971,
       Compania: NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 856099,
       CUI: 24166583,             Profit net /pierdere 2020 (Euro): 59121,
       Adresa: BUCUREȘTI, Șos. București-Ploiești nr. Angaja i la 31 decembrie 2020: 22,
       42-44, clădirea A, aripa A2, et. 2, sector 1, Tel.: Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
       213,167,884,              municatii prin retele cu cablu;
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 21662983,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 392807, 138. CLAR TV - MUSCEL
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 460,  Compania: CLAR TELEVISION SRL, CUI:
       Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- 26389816,
       municatii prin retele cu cablu;    Adresa: VERDEA, Com. SUTEȘTI, nr. 78, Tel.:
                          0248/537360, 0766508202,
       133. GMB                Cifra de afaceri 2020 (Euro): 724154,
       Compania: GMB COMPUTERS SRL, CUI:   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 7692,
       1887661,                Angaja i la 31 decembrie 2020: 31,
       Adresa: CONSTAN A, Str. Traian nr. 68A, parter și Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
       etajul 1, Tel.: 0241/619222, 0722310434, municatii prin retele cu cablu;
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 2977069,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 73928, 139. NEXT TV
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 84,   Compania: NEXT START SRL, CUI: 27882048,
       Obiect principal activitate: 9511 Repararea calcula- Adresa: HÂRLĂU, Str. Logofăt Tăutu nr. 4A, Tel.:
       toarelor si a echipamentelor periferice; 746,538,043,
                          Cifra de afaceri 2020 (Euro): 724145,
       134. DOTTO TV             Profit net /pierdere 2020 (Euro): 301808,
                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66