Page 59 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 59

59

                          115. SMART TV / SMART TV HD
       110. ZONA TV              Compania: SMART TV MANAGEMENT SRL,
       Compania: ZONA PROMEDIA SRL, CUI:   CUI: 14822745,
       34702581,               Adresa: BUCUREȘTI, Str. Gheorghe Polizu nr. 58-
       Adresa: SÂNGEORGIU DE PĂDURE, Str. Nicolae 60, et. 3, camera nr. 9, sector 1, Tel.: 0318256410,
       Bălcescu nr. 2, Tel.: 748,694,800,   0744897155,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): -22074,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro- Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro-
       ductie cinematografica, video si de programe de ductie cinematografica, video si de programe de
       televiziune;              televiziune;
       111. KAPITAL TV HUNEDOARA       116. MONEY NEWS cablu, satelit
       Compania: GREEN GOLD INTERNATIONAL FM Compania: M&M CHANNEL SRL, CUI:
       SRL, CUI: 40226679,          31610009,
       Adresa: PETROȘANI, Str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, Adresa: BUCUREȘTI, Str. Horia Măcelariu nr. 59,
       parter, ap. 3, Tel.: 0254/544100, 0722349034, lotul nr. 7, et. 9, ap. 907, cam. nr. 2, sector 1, Tel.:
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    741,158,334,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -77, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Profit net /pierdere 2020 (Euro): -61269,
       Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro- Angaja i la 31 decembrie 2020: 3,
       ductie cinematografica, video si de programe de Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
       televiziune;              difuzare a programelor de televiziune;

       112. KAPITAL TV            117. MARAMUREȘ TV
       Compania: GREEN GOLD MEDIA TV SRL, CUI: Compania: COZA MEDIA SA, CUI: 18293396,
       40231128,               Adresa: BAIA SPRIE, Str. Forestierului nr. 213,
       Adresa: PETROȘANI, Str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, Tel.: 0756152020, 0744778268,
       parter, ap. 3, Tel.: 0254/544100, 0722349034, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -823, Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
       Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro- difuzare a programelor de televiziune;
       ductie cinematografica, video si de programe de
       televiziune;              118. eSTRADA TV - Televiziunea Zonei
                          Metropolitane București
       113. MELOS TV             Compania: ESTRADA TV SRL, CUI: 26605260,
       Compania: TEZAUR TV SRL, CUI: 42855772,  Adresa: BUCUREȘTI, Al. Textiliștilor nr. 9, bl.
       Adresa: BUCUREȘTI, Str. Sirenelor nr. 24, subsol, MY11, sc. 1, parter, ap. 3, sector 3, Tel.:
       camera 1, sector 5, Tel.: 0314054076, 0722389002, 0743127830, 0740476529, 0724374401,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -2516, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
       difuzare a programelor de televiziune; difuzare a programelor de televiziune;
       114. ZOOM TV / ZOOM TV HD / ZOOM TV 4K 119. TV ETALON
       Compania: ERA MEDIA ART SRL, CUI:   Compania: ETALON SRL, CUI: 1469790,
       39719568,               Adresa: RÂMNICU VÂLCEA, Bd. Tineretului nr.
       Adresa: UCEA DE SUS, COM. UCEA, Nr. 147, 1B, demisol, Tel.: 0350414157, 0752123602,
       Tel.: 771,595,544,           0729841301,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -7898, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
       difuzare a programelor de televiziune; difuzare a programelor de televiziune;

                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64