Page 67 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 67

67
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,   197. M9 / M9 HD
       Obiect principal activitate: 7311 Activitati ale agen- Compania: EXROMGRUP SRL, CUI: 38761920,
       tiilor de publicitate;         Adresa: SÂNCRAIU DE MUREȘ, Com. SÂN-
                          CRAIU DE MUREȘ, Str. Mureșului nr. 153, Tel.:
       192. TV BRĂILA             0365430035, 0754079790,
       Compania: TELE MR TV SRL, CUI: 37411366,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Adresa: BRĂILA, Str. Mihail Sebastian nr. 4, Tel.: Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       0239/690110, 0723092289,        Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 2,    Obiect principal activitate: 0150 0150 - Activită i in
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 48, ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   creșterea animalelor);
       Obiect principal activitate: 6190 Alte activitati de
       telecomunicatii;            198. FOCUS TV
                          Compania: MEDIA GRUP PRODUCTION SRL,
       193. ANGELUS TV            CUI: 15032728,
       Compania: ANGELUS WORKS SRL, CUI:   Adresa: BUZĂU, Str. Ion Băieșu, bl. D3 și D4, et.
       44334908,               1, Tel.: 338,401,773,
       Adresa: BUCUREȘTI, Str. Naum Râmniceanu nr. Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       29, et. 2, ap. 2, sector 1, Tel.: 0212015400, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       0733735905,              Angaja i la 31 decembrie 2020: -
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  difuzare a programelor de radio;
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: J40/9181/2021; 199. REALITATEA SPORTIVĂ HD / REALI-
                          TATEA SPORTIVĂ 4K, REALITATEA STAR HD /
       194. SUPER TV / SUPER TV HD      REALITATEA STAR 4K, cablu și satelit
       Compania: AVE CONCRETE MEDIA SRL, CUI: Compania: PHG MEDIA INVEST SRL, CUI:
       28290826,               42426878,
       Adresa: CÂMPULUNG, Str. Negru Vodă nr. 164, Adresa: BUCUREȘTI, Str. Frumoasă nr. 20, sector
       cam. 501-502, Tel.: 737,700,797,    1, Tel.: 723,906,029,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: -    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: 7430 Activitati de tra- Obiect principal activitate: J40/4136/2020;
       ducere scrisa si orala (interpreti);
                          200. LIFE STYLE TV
       195. BALCAN MUSIC TELEVISION / BALCAN Compania: TV ALB NEGRU SRL, CUI: 43488399,
       MUSIC TELEVISION HD          Adresa: BUCUREȘTI, Str. 9 Mai, nr. 5, bl. 36, sc.
       Compania: BALCAN MEDIA VISION SRL, CUI: B, ap. 24, sector 6, Tel.: 0316205271, 07492030490,
       41247300,               Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
       Adresa: BUCUREȘTI, Intrarea Adierii nr. 22, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       parter, camera 1, sector 4, Tel.: 724,574,777, Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Obiect principal activitate: J40/17799/2020;
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   201. ERDTV / ERDTV HD
       Obiect principal activitate: ;     Compania: ASOCIA IA "INTERMEDIA
                          ERDOVIDEK", CUI: 25482070,
       196. MeteoTV.TV, Z-TV.TV        Adresa: AITA MARE, Com. AITA MARE, nr. 425,
       Compania: BRIDGE MEDIA SOLUTIONS SRL, Tel.: 753,698,353,
       CUI: 42663858,             Cifra de afaceri 2020 (Euro): -
       Adresa: MOGOȘOAIA, Str. Fermei nr. 20, ap. 1, Profit net /pierdere 2020 (Euro): -
       camera 1, Tel.: 743,136,010,      Angaja i la 31 decembrie 2020: -
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Obiect principal activitate: 9499 Activitati ale altor
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  organizatii n.c.a;
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
       Obiect principal activitate: J23/2336/2020; 202. SPERAN A TV
                          Compania: ASOCIA IA CENTRUL MEDIA

                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72