Page 14 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 14

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
                   TV      Topul publicității pe nișa televiziunilor


      de știri în anul 2021
      Nișa televiziunilor de știri a suferit, în al doilea
      an de pandemie, o erodare a volumului de
      audiență livrată clienților publicitari pentru
      reclamele difuzate. Realitatea Plus (­24,4%) și
      B1TV (­44%) au înregistrat cele mai mari
      scăderi de audiență față de anul 2020.

       Segmentul televiziunilor de general al televiziunilor cu cele
      știri a furnizat clienților publicitari mai mari bugete de publicitate
      un volum total de audiență de difuzată în 2021.
      242.011 GRP’30 target comercial,  România TV a înregistrat cea
      în scădere cu 15,5% față de anul mai mică scădere procentuală a
      precedent. Acest volum reprezintă bugetului de audiență: ­8,1%,
      11% din totalul audienței pe care ocupând locul secund pe nișa
      piața TV măsurată, formată din 76 știrilor cu 75.765 GRP’30 pe
      de televiziuni, a livrat­o clienților targetul comercial.
      publicitari în 2021.     Audiența televiziunii Antena 3
       Digi24 a livrat cel mai mare a scăzut cu 18%, atingând un
      volum  de  audiență  pentru volum de 61.069 GRP’30 pe
      reclamele difuzate în cursul anului targetul comercial.
      2021: 78.882 GRP’30 pe targetul  Volumele de audiență ale
      comercial (urban, 18 – 49 de ani), televiziunilor Realitatea Plus și
      conform monitorizărilor Kantar B1TV au scăzut față de 2020 cu
      Media.          24,4%, respectiv 44%.
       Volumul este mai mic cu 11,6%  Aleph News, televiziunea de
      față de anul precedent. Totuși, știri deținută de Adrian Sârbu, a  GRP’30 pe targetul comercial, un cel de la Digi24 (stația de știri cu
      Digi24 ocupă locul 4 în topul livrat clienților publicitari doar 514  volum de 153 de ori mai mic decât cel mai mare volum de audiență).
      Topul audienței publicității la TV

      în anul 2021       Volumul de audiență furnizat de piața TV din
       România (76 de televiziuni) pentru reclamele
       difuzate în 2021 a fost mai mic cu 1,18% față de
       2020. (adaptare după un articol de Petre Barbu,
       publicat pentru prima oară pe forbes.ro.)
        Pro TV a suferit o ușoară scădere comercial. Antena 1 are o cotă de
       a volumului de audiență (­1,5%), în piață de 19,7%.
       timp ce bugetele de audiență de la  Kanal D, al treilea jucător
       Antena 1 (2,8%) și Kanal D (12%) au important pe piața TV, a obținut o
       crescut.         majorare de 12% față de anul
        Televiziunile de știri au înregistrat precedent și deține o cotă de piață de
       scăderi ale volumelor de publicitate 12,5%.
       în 2021. În 2021, piața TV din  Cele trei mari televiziuni co ­
       România a livrat clienților publicitari merciale – Pro TV, Antena 1 și Kanal
       2.214.147 puncte de audiență pe D – au o cotă cumulată de piață de
       targetul comercial (urban, 18 – 49 de 57,8%. Pe restul de cotă de piață de
       ani), în scădere cu 1,18% față de 42,2% s­au „bătut” 73 de televiziuni.
       anul precedent.       Televiziunile de știri au suferit
        Pro TV a livrat un volum de au ­ pierderi de audiență pentru reclamele
       diență de 565.629 GRP’30 pe tar ­ difuzate în anul 2021: Digi24 (­
       getul comercial, mai mic cu 1,5% față 11,6%), România TV (­8,2%), Antena
       de 2020. Volumul reprezintă 25,5% 3 (­18%), Realitatea Plus (­24,4%) și
       din bugetul total furnizat de piața TV. B1 TV (­44%).
       Cu alte cuvinte, Pro TV de ine un   În 2021, un număr de 76 de
                ț
       sfert din piața de publicitate TV.  televiziuni au cotizat în sistemul de
        Audiența livrată de Antena 1 monitorizare Kantar Media, patronat
       pentru reclamele difuzate a crescut de ARMADATA SRL, fapt care le
       cu 2,8% față de cea din 2020, fiind permite să intre în piața de publicitate
       de 436.189 GRP’30 pe targetul în funcție de audiență.

      14                                        IANUARIE 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19