Page 17 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 17

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
                                         TV     Audiența televiziunilor în 2021 ­ pe nișe     Al doilea an al pandemiei COVID­19 nu a mai fost chiar așa de bun pentru audiența televiziunilor lineare, declinul anual care se
     înregistrează sistematic de mai multă vreme arătându­și din nou colții, mai ales în nișele vulnerabile care au un public țintă tânăr
     și o ofertă online și mobilă semnificativă. Am păstrat structura articolului și componența nișelor de televiziune din articolul din re­
     vista Media Expres de acum un an, din ianuarie 2020: Copii, Femei, Documentare, Filme, Sport, Generaliste, Știri, Tabloid­Muzi­
     că de petrecere și Muzică modernă. Comparația 2021 cu 2020, mai ales sub aspectul declinului mai accentuat al unor nișe,
     arată ceea ce era de bănuit, și anume "țintele" cu vârste tinere petrec tot mai puțin timp în fața televiziunilor lineare și numai ine­
     rția și veniturile pe abonat din distribuția pe cablu le mai țin încă în grilele de programe. Articolul folosește audiențele lunare fur­
     nizate de Kantar Media Audiences, Copyright: ARMADATA S.R.L., prelucrate de Media Expres. Indicatorul folosit Rtg(000) este
     media numărului de persoane care urmăresc în fiecare minut programele unei televiziuni, înmulțit cu 1.000.

         Nickelodeon a pierdut în 2021 primul
     loc în audiența nișei pentru copii ­ câștigat după
     martie 2020, fiind depășit de Boomerang aproape
     tot anul și de Cartoon Network după luna martie
     la nivel național. În urban, competiția este mai
     strînsă, cu Boomerang, Disney Junior, Nickelode­
     on, Cartoon Network și Disney disputându­și pri­
     mele locuri aproape pe tot parcursul anului.
         Nicktoons și Minimax formează un plu­
     ton la mijlocul clasamentului în urban, în vreme ce
     Jim Jam și Duck TV, care au intrat în măsurătoa­
     rea oficială din primăvara anului 2020, au rămas
     și în 2021 în coada clasamentului televiziunilor
     pentru copii, atât în național, cât și în urban.
         Al doilea an al pandemiei care­nu­mai­
     e­chiar­așa­de­pandemie, cel puțin în credința
     oamenilor, a readus tendința multianuală de scă­
     dere a audiențelor la televiziunea lineară: Boome­
                                        la același nivel, între 10 și 15.000 de telespecta­
                                        tori pe minut. Privind diferențele dintre urban și
                                        național, se vede că există o preferință rurală
                                        pentru Cartoon Network și una urbană pentru
                                        Boomerang, Nickelodeon și Disney Junior.
                                            În nișa pentru televiziunile dedicate
                                        unui public feminin, pe primul loc la nivel național
                                        și urban este Happy Channel din cadrul trustului
                                        Antena din România (a nu se confunda cu Ante n­
                                        na Group din Grecia, care a preluat în 2021 tele­
                                        viziunile AXN!). Și, în plus, Happy Channel a
                                        crescut de la peste 60.000 în ianuarie la aproape
                                        80.000 de telespectatori în medie pe minut, în de­
                                        cembrie 2021, cu audiența împărțită aproape în
                                        mod egal la nivel național între urban și rural (di­
                                        ferența dintre național și urban fiind aproximativ
                                        zero). Diva, pe locul al doilea în urban tot timpul
                                        anului 2021, a bătut Pro 2 și în național din au­

     rang a început anul cu aproape 60.000 de
     telespectatori pe minut, în medie, și l­a terminat
     fix la puțin peste jumătate, Nickelodeon a scăzut
     de la 50.000 în ianuarie 2021 la 35.000 în de­
     cembrie. Cartoon Network, în schimb, a crescut în
     național de la 35­36.000 la 40.000 de telespecta­
     tori, în medie, pe minut, fiin singura televiziune
     care a terminat anul mai bine decât l­a început
         Campaniile Cartoon Network, printre
     care și cea privind antrenarea copiilor în lupta îm­
     potriva schimbărilor climatice, se pare că au avut
     un rol în stoparea declinului audienței.
         Declinul anual al audiențelor a fost în­
     să generalizat la nivelul tuturor televiziunilor pen­
     tru copii în 2021 în mediul urban, cu pierderi între
     10.000 și câteva sute de telespectatori în medie
     pe minut, finalul anului aducând­i pe lideri practic                                                       17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22