Page 22 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 22

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
                   TV      Discovery a lansat ”Change Drivers”

      despre activiști și teme de mediu

      Discovery difuzează din noiembrie, pe mai multe televiziuni din
      portofoliul său, o serie video în cinci episoade denumită „Change
      Drivers”, care acoperă teme de mediu: Protecția Oceanelor,
      Conservarea Naturii, Puritatea Aerului, Reducerea Deșeurilor și
      Schimbările Climatice.
       Episodul 1 din "Change Drivers" rulează deja influențează atât viața în apă, cât și ființele umane,
      pe Discovery, TLC, Investigation Discovery, HGTV, primul episod (disponibil și online la adresa https://
      Food Network, Travel Channel, Discovery Science, www.youtube.com/watch?v=KamO15iytr0) o are în
      Animal Planet, Discovery Family și Real Time în centru pe Emily Penn, căpitan și un avocat al
      mai multe regiuni, inclusiv România, Europa oceanelor, dedicată studierii provocărilor de mediu
      Centrală, Africa de Sud, Orientul Mijlociu, Arabia și în cele mai îndepărtate părți ale planetei noastre.
      Balcani. Seria a fost produsă în parteneriat cu  În episodul de trei minute care deschide seria
      Studio Birthplace, o companie de producție video, ea vorbește despre poluarea toxică cu
      orientată spre ecologie și acțiuni umanitare. plastic și poluarea chimică din oceane.
       „Change Drivers” a fost produs sub umbrela  Emily și echipa ei testează constant apa
      Discovery RISE (acronim de la “Reducing pentru a determina cât plastic conține, dar și de
      Inequality  and  Supporting  Empowerment”), unde provine acesta. Sângele ei a fost testat
      inițiativă care conectează audiența globală a pentru 35 de substanțe chimice interzise de ONU,
      brandurilor Discovery cu oportunități de a iar rezultatele au arătat că 29 dintre acestea au
      transforma  compasiunea  în  impact,  prin fost prezente, ceea ce ridică semne de întrebare
      intermediul partenerilor non­profit specializați în a importante și care trebuie rezolvate.
      combate pericolele existențiale ale zilelor noastre.  Primul episod a fost regizat de Stephane
       Această nouă serie video este menită să Ridard de la Studio Birthplace, un birou creativ  Emily Penn. Foto: © Discovery
      crească  nivelul  de  conștientizare  asupra axat pe probleme de mediu cu sedii în Olanda,
      schimbărilor pe care le putem face în lume. Malaiezia și Indonezia.
       Dedicat Oceanului și modului în care plasticul
      urmare din pag. 21
         Locul al doilea în nișă a fost ocupat în
      2021, la nivel național, de Zu TV, primele două
      poziții în clasament fiind urmate de un pluton
      amestecat de trei, format din U TV, Music Chan­
      nel și Magic TV, însoțite până în mai de Hit Music,
      care apoi a căzut pe ultimul loc, alături de Rock
      TV, în ultimele patru luni ale anului 2021.
         La nivel urban, televiziunile de muzică
      au ajuns la minime istorice ale numărului de te­
      lespectatori, cu audiențe sub jumătate din cele
      înregistrate în 2020, când și așa erau extrem de
      mici.
         Kiss TV și ZU TV au fost singurele te­
      leviziuni din această nișă care au atins doar câte
      trei luni din an limita maximă de 4.000 de ascultă­
      tori în medie pe minut, U TV a atins doar în două
      luni un maximum de 3.000 de telespectatori pe
      minut, ca să nu mai vorbim despre faptul că Rock
      TV este ca și cum nu ar fi fost deschisă de nimeni
      din martie și până în septembrie 2021.
         Reamintim că, pe lângă discuțiile care
      se pot face la nivelul financiar ­ al veniturilor sau  muzică modernă și televiziunile pentru copii, dar  artificial cu fonduri venite dinafara pieței de distri­
      al volumului de publicitate cheltuită la TV, efectul  și televiziunile de filme și documentare, în vreme  buție TV sau de publicitate din televiziune, este
      pandemiei de COVID­19 a fost de încetinire a de­ ce televiziunile generaliste și cele de știri sau cele  de așteptat ca distribuția de televiziuni lineare on­
      clinului audiențelor televiziunilor lineare, care însă  care au și un conținut mai puternic ancorat în  line și concurența tot mai mare în rândul tinerilor
      în 2021 și­a reluat cursul inexorabil. universul local românesc au tendința să­și con­ a conținutului video de pe rețelele de socializare
         Din parcurgerea vitezelor diferite de  serve publicul.  să ducă într­un final la scăderea numărului de te­
      declin a audiențelor televiziunilor lineare pe diferi­ Deși audiențele microscopice încă nu  leviziuni retransmise prin cablu și satelit.
      tele nișe se poate vedea că cele mai afectate  au dus la închiderea unui număr semnificativ de
      sunt televiziunile cu un public țintă tânăr ­ cele de  televiziuni din România, acestea fiind întreținute
      22                                        IANUARIE 2022
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27