Page 23 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 23

CABLU
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Bilanțul DIGI în CSR ­ responsabilitate


      socială ­ în 2021
      Făcând un bilanț al activităților de responsabilitate socială, DIGI  mai figurează proiectul DIGI CoRRRner (9%),
      a comunicat la 31 decembrie faptul că "anul 2021 a reprezentat,    Casiopeea ­ Cursa Roz (cros și marș anual pentru
                                         femeile care suferă de cancer la sân, 6%),
      cu siguranță, anul comunității și al digitalizării". Rezultatele  #amgrijă (5%), campania Școala fără pauză,
      chestionarului "Ce înseamnă pentru tine responsa bilitatea?",  parteneriat DIGI FM și Asociația Banca de Bine
      realizat în 23 noiembrie ­ 20 decembrie, au arătat îmbunătățirea   (3%) și acțiunile privind Securitatea Cibernetică
                                         (2%).
      percepției publice privind responsabilitatea socială a companiei.    Având în vedere mijloacele de comunicare
                                         prin intermediul cărora respondenții au aflat de
                                         acțiunile de responsabilitate socială, 66% au
       "La finalul celui de­al doilea an de pandemie, proiectului Turul Târgurilor de Crăciun.  indicat mediul online ca sursa principală, 29%
      prioritățile și tendințele s­au schimbat substanțial,  În ceea ce privește securitatea cibernetică,  radio și 5% televiziunea.
      dar au demonstrat că, împreună, #oameniiDIGI au DIGI a sprijinit prima ediție a evenimentului  Îmbunătățirea continuă este un proces­cheie
      devenit mai puternici și mai uniți, fapt concretizat și CyberHack 2021 și a desfășurat numeroase  în abordarea operațiunilor companiei, astfel
      într­un nou studiu DIGI.      campanii interne de informare și conștientizare, dar  eforturile și inițiativele DIGI au atras progrese
       O companie responsabilă în România se și concursul intern Ferește­te de ȘiretClick!.  recunoscute inclusiv de organizatorii CST Index
      implică activ, sprijină comunitatea din care face  Inițiativele DIGI au avut ecou, astfel 66% dintre  România, care au acordat companiei Bronze Level
      parte și acționează la nivelul educației, sănătății și
      mediului.
       Aceștia sunt pilonii care stau atât la baza unei
      strategii solide de dezvoltare durabilă, cât și a
      identității sustenabile, construită în mod real și
      conștient", se arată în comunicatul DIGI.
       Chestionarul „Ce înseamnă pentru tine
      RESPONSABILITATEA?” a fost completat online
      de 1.050 de respondenți, în perioada 23 noiembrie
      – 20 decembrie 2021, la inițiativa Grupului.
       Conform rezultatelor, românii învață despre
      comportamentul  responsabil  și  asimilează
      informațiile în cadrul familiei (49%), iar dacă în
      2020 aceștia situau pe a doua poziție școala, în
      2021 aceasta a fost înlocuită de comunitate (18%),
      urmată de școală (12%), respectiv de toate aceste
      situații de interacțiune socială (17%).
       În privința domeniilor în care ar trebui să se
      implice companiile, în viitor, și pe baza cărora să își
      creeze strategiile de responsabilitate socială,
      respondenții nominalizează pe primul loc educația
      de masă (41%), urmată de sănătate (17%), persoanele care au completat chestionarul  Recognition, în cadrul ediției de anul acesta.
      protecția mediului (11%).     consideră că proiectele derulate de DIGI au adus  Aceste rezultate sunt dovada faptului că percepția
       Participanții consideră că o companie se poate schimbări la nivelul comunităților din România. publică, în ceea ce privește acțiunile de CSR ale
      considera responsabilă doar atunci când, prin  În ciuda priorităților pe care pandemia le­a  companiei, este favorabilă atât în rândul agențiilor
      intermediul acțiunilor și politicilor promovate de schimbat, compania și­a urmat obiectivele de  cu expertiză, cât și printre beneficiarii direcți ai
      aceasta, sprijină comunitatea (28%), se preocupă dezvoltare sustenabilă, iar aceste proiecte nu ar fi  campaniilor.
      de angajați (21%), susține educația (11%) sau fost realizabile fără implicarea și eforturile tuturor  DIGI este liderul segmentului de servicii de
      pune tehnologia în slujba oamenilor (7%). #oamenilorDIGI, cărora Grupul le mulțumește,  internet fix, pay­tv și telefonie fixă după cotele de
       Sprijinirea și încurajarea bunăstării sociale pentru că au ales să rămână conectați la nevoile  piață deținute în România și unul dintre operatorii
      reprezintă un proces continuu, prin urmare, în societății, respectând, în același timp, normele de  europeni de top în domeniul comunicațiilor
      2021, DIGI a continuat să se implice în cauze care siguranță.    electronice convergente, derulând operațiuni în
      au avut impact real asupra angajaților, abonaților  Având în vedere acțiunile pe care DIGI le­a  Spania și Italia.
      săi și față de întreaga comunitate. Grupul a realizat întreprins de­a lungul anului, 84% dintre  Compania deține cea mai modernă și mai
      atât proiecte în domeniul sănătății (#DigiWell), cât respondenți au evaluat DIGI drept o companie  extinsă rețea de fibră optică din regiune. În
      și în cel al educației (#DigiEdu), al sustenabilității „categoric responsabilă” sau „mai degrabă  domeniul serviciilor mobile de voce și date, DIGI a
      (#DigiBenefit) și digitalizării, pentru creșterea responsabilă” din punct de vedere social.  fost mereu un adept al pionieratului, implementând
      șanselor de integrare și dezvoltare socială Comparativ cu anul 2020, compania și­a  de timpuriu cele mai avansate tehnologii.
      (#DigiActiv).           îmbunătățit percepția publică privind implicarea în  DIGI aduce pe piață cele mai accesibile
       Astfel, Grupul a încheiat anul 2021 cu 7 activitățile de CSR. servicii de comunicații electronice, atât în domeniul
      campanii de imunizare a cel puțin 1.000 de  Acest lucru este demonstrat și de topul  serviciilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj
      angajați și membri ai familiilor acestora, la nivel generat prin menționarea spontană a proiectelor  competitiv s­a transformat, în timp, într­un
      național; 180 de angajați prezenți la centrele de de responsabilitate socială corporativă demarate  beneficiu pentru milioane de clienți, care au
      donare și cel puțin 440 de vieți salvate prin de companie.  dobândit, astfel, un acces mai rapid și mai puțin
      campania DIGI donează viață; extinderea  Respondenții au nominalizat următoarele  costisitor la servicii de cea mai bună calitate.
      proiectului DIGI CoRRRner în toate cele 458 de inițiative: Digi #EDU (donații de echipamente și  Grupul Digi prin divizia de media cuprinde:
      magazine din rețeaua companiei; 14 beneficiare servicii de conectivitate pentru copiii din zone  televiziunile Digi 24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K,
      ale Asociației Casiopeea sprijinite cu proteze defavorizate sau din comunități izolate/ mediul  Film Now (pay­TV), Digi World, Digi Animal World,
      mamare; peste 4.000 de copii conectați cu școala rural, 27%), campaniile de imunizare și de luptă  Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music
      în urma campaniei Școala fără pauză și peste 400 împotriva COVID­19 (22%), și campania de donare  Channel, radio Digi FM, Pro FM, Dance FM, Chill
      de beneficiari din comunitățile locale, în urma de sânge Digi donează viață (20%). În clasament  FM și serviciul de conținut Digi Online.                                                       23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28