Page 21 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 21

TV
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      ziunilor în grilele de cablu pe tematici) pe ultimul
      loc, cu o audiență ca aproape de zero, pe toată
      durata anului.
         Pe primul loc în național și urban, pe
      toată durata anului, a fost România TV și pe locul
      al doilea Antena 3. Ambele televiziuni au pierdut
      telespectatori în cele două medii de difuzare ana­
      lizate.
         Spre deosebire de 2020, când Digi 24
      s­a detașat de B1TV și fosta Realitatea TV, acum
      Realitatea Plus, punctul de cotitură fiind luna
      martie, când s­a declanșat lock­down­ul din pri­
      măvară, în 2021 concurența dintre Digi24 și Rea­
      litatea Plus a fost mult mai strânsă, cu o ușoară
      dominare Digi 24 în național, în prima jumătate a
      anului, și inversarea rolurilor din august până în
      decembrie și dominația Digi 24 în urban, pe toată
      durata anului. Ambele televiziuni au păstrat un
      număr constant de telespectatori pe comparația
      ianuarie­decembrie 2021, în vreme ce B1 TV a
                                            Diferența dintre Antena Stars și televi­
                                         ziunile de muzică de petrecere din urban față de
                                         tabelul din național arată publicul preponderent
                                         rural al televiziunilor de muzică de petrecere și
                                         populară.
                                            Clasamentul televiziunilor de muzică
                                         modernă din 2021 nu mai includ clasicele MTV și
                                         VH1, ieșite din măsurătoarea oficială din primă­
                                         vara 2020 și ulterior VH1 devenind MTV00, și ca­
                                         re în 2021 s­au mulțumit de pe piața românească
                                         doar cu banii încasați din distribuția de cablu prin
                                         Digi­RCS, dar și celelalte platforme de cablu și
                                         satelit.
                                            Dacă pandemia creștea audiența Kiss
                                         TV în martie, dar mai ales în aprilie, când a atins
                                         un maximum de 14.000 de telespectatori, dar to­
                                         tuși mai puțin pe termen lung decât în 2019, când

      scăzut sub 50.000 de telespectatori în medie pe
      minut în național din martie 2021 și sub 25.000 în
      urban.
         Și anul acesta am separat televiziunile
      muzicale de cele de muzică populară și de petre­
      cere pentru a ilustra mai bine diferențele de tar­
      get, păstrând Antena Stars cu un format tabloid și
      Canal 33, probabil pe punctul de a se desființa, în
      lista Tabloide / Muzică de petrecere.
         Se remarcă în tabelul național din jo­
      sul paginii creșterea de audiență înregistrată de
      Taraf TV spre finalul anului 2021, insuficient însă
      pentru a ajunge din urmă Favorit TV, dar oferind
      indicii despre o posibilă migrare de telespectatori
      de la Etno, în condițiile în care liderul muzicii de
      petrecere a suferit o scădere de audiență în de­
      cembrie.
         Antena Stars a pierdut peste 10.000
      de telespectatori în medie pe minut în decembrie
      2021 față de ianuarie, cifrele fiind însă ciudat de  fața ecranului și vorbește singur sau cu invitați.  a avut audiențe similare timp de câteva luni la
      similare cu cele din 2020, ba chiar puțin peste. Pentru a intra în must­carry și în 2021,  rând (în 2020, Kiss TV a scăzut imediat la aproxi­
         Canal 33, o televiziune care se prezin­ Canal 33 și­a plătit audiențele oficiale doar în ulti­ mativ 10.000 de telespectatori), în 2021 Kiss TV
      tă ca fiind "de dezvoltare personală", este o ciu­ mele luni ale anului 2020, și atunci însă cu o sin­ a atins 10.000 de telespectatori doar în aprilie
      dățenie din categoria televiziunilor de tip "one  copă în noiembrie 2020, iar apoi a încetat să mai  2021 și apoi a fost sub 8.000 tot timpul anului pâ­
      man show", în care un moderator stă cu orele în  plătească din septembrie 2021. nă la sfârșit.
                                                 continuare în pag. 22
                                                       21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26