Page 19 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 19

TV
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

         Nișa televiziunilor de filme este și în
      2021 dominată la nivel național de Pro Cinema,
      care ca și în 2020 depășește mai net AXN în nați­
      onal și mai puțin net în urban. Pro Cinema are un
      public sezonier scăzut în lunile de vară și asta fa­
      ce ca la nivel urban în iunie, iulie, august și sep­
      tembrie să fie ajuns și depășit de AXN, cu
      publicul său constant și fidel de­a lungul întregu­
      lui an. Primele două televiziuni ale nișei au pier­
      dut telespectatori din ianuarie comparativ cu
      decembrie 2021, restul menținându­se relativ
      constante.
         Pe locul al treilea și chiar depășind cu
      puțin AXN în mai și octombrie și la egalitate în al­
      te trei­patru luni în național s­a regăsit televiziu­


                                         televiziuni de deasupra ultimului loc, format din
                                         Boolywood TV, Pro Gold și TV1000 în național,
                                         unde s­a menținut tot anul, și cu o performanță
                                         ușor superioară în urban la finalul anului, dar nu
                                         peste TV1000, care a condus plutonul din aprilie
                                         și până la sfârșitul anului.
                                            Din nou, Pro Cinema pierde din audi­
                                         ență la final față de începutul anului, ca și cu un
                                         an înainte, restul de televiziuni de filme având un
                                         public relativ constant și fidel neafectat se pare
                                         de creșterea distribuției de conținut online.
                                            Din grafic lipsesc în continuare mai

                                         multe televiziu ni de filme care nu vând publicitate
                                         pe piața din România sau care nu sunt incluse în
                                         lista măsurată, cum sunt televiziunile pay­TV


      nea din grupul AMC Film Cafe, care a bătut în
      audiențe și în 2021, ca și în 2020, televiziunea fa­
      nion a grupului, AMC. În urban însă, AXN a fost
      tot timpul anului peste Film Cafe.
         TNT a avut o prestație mai slabă în
      2021 față de 2020 și a sfârșit prin a fi obiectul re­
      brandingul din octombrie, când a devenit Warner
      TV. Acest lucru nu i­a salvat însă audiența, sfâr ­
      șind decembrie 2021 cu aproximativ 5.000 de te­
      lespectatori pe minut mai puțin decât în ianuarie
      cu numele TNT. Paramount a dispărut din lista
      de filme în 2021, după ce a fost înlocuit din ia­
      nuarie de TeenNick, acum pe ultimul loc în lista
      de televizuni pentru copii și adolescenți.
         Televiziunea românească Cinemara­
      ton preluată de Digi de la Akta/DCS a intrat în ra­
      portarea oficială din mai direct în plutonul de trei

                                         HBO­Cinemax și DigiFilm din grupul Digi.
                                            Impactul negativ în audiența televiziu­
                                         nilor de filme lineare din lista măsurată din partea
                                         celor nemăsurate, cum sunt HBO­Cinemax și Di­
                                         gi Film, sau a distribuției online de filme și seriale
                                         de tipul Netflix, HBO GO, Amazon Prime, Tiff
                                         Unlimited, care se stabilizase în 2020, a rămas la
                                         același nivel și în 2021.
                                            După 2020 ­ "anul negru" pentru tele­
                                         viziunile de sport, din cauza anulării majorității
                                         competițiilor sportive sau reluarea lor fără public,
                                         Digi Sport 1 a condus și în 2021 DE DEPARTE
                                         nișa televiziunilor de sport.

                                                       19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24